trump may
Trump and May

Pinuri ni US President Donald Trump ang naging mahigpti na relasyon nila ng United Kingdom.

Isinagawa nito ang pahayag sa pagbisita niya sa UK.

Kasabay niyang nagtalumpati si British Prime Minister Theresa May.

Ayon pa kay Trump na ang UK ay siyang pinakamatinding kaalyado sa buong mundo.

Nakipagpulong din ito kay Brexit Party leader Nigel Farage sa US ambassador’s residence.