New Delhi
New Delhi

Maraming mga paaralan at ilang mga flights ang naapektuhan dahil sa makapal na smog sa India na sinasabing dala ng polusyon.

Ayon kay New Delhi capital Chief Minister Arvid Kejriwal, na mas lalong lumala ang nasabing kalagayan sa kanilang bansa.

Maraming mga mamamayan din nila ang nagkakasakit matapos na makalanghap ng makapal na usok.

Pinayuhan na lamang ng mga otoridad ang residente na manatili na lamang sila sa loob ng kanilang bahay.

Nanawagan din si Kerjriwal ng ayuda dahil sa lumalang kalagayan doon.