Indo Malay Map
IndoMalay Map

Naglabas ng severe smog alerts ang Indonesia at Malaysia dahil sa patuloy na pagkakasunog ng malaking bahagi ng kanilang kagubatan.

Dahil dito ay maraming mga paaralan ang isinara.

Nagpakalat na rin ng mga otoridad nag face mask bilang proteksyon sa kanilang mga mamamayan.

Mayroon kasing mahigit 1,000 na sunog sa probinsiya ng Kalimantan at Sumatra habang 10 namang kagubatan ang nasusunog sa Malaysia.

Karamihang sunog ay nagsimula sa illegal land clearing para sa paggawa ng palm oil plantation ng mga magsasaka.