Magpapataw ng taripa ang India sa 28 US products kabilang na ang almonds at apples.

Ang nasabing hakbang ay bilang ganti sa US matapos na isama sila sa pagpataw ng mataas na buwis sa mga steel at aluminum imports.

Noong nakaraang taon ay inanunsiyo ng India ang pagpataw ng 120% na taripa sa mga US products subalit ito ay naantala dahil sa trad talks.

Nauna ng inanunsiyo ni US President Donald Trump ang pagtanggal sa preferential trade treatment ng India.