CENTRAL MINDANAO – Sa hangad na ibigay ang mga alituntunin, prayoridad, mga patakaran, at mga paraan sa paghahanda ng badyet para sa piskal na taon 2020, ginanap ng Ministry of Finance and Budget and Management ang 1st Bangsamoro Budget Forum sa lungsod ng Cotabato.

Sinabi ni Ministro Eduard Guerra ng MFBM-BARMM, ang proseso ng badyet ng Bangsamoro ay tumutugon sa mga sistema, mekanismo, at estratehikong pagpapatupad ng mga programa sa prayoridad na itinatag sa panahon ng paglipat.

“We need concrete plans of our budget proposal for the year 2020,” ani Minister Guerra.

Nilinaw ni Guerra na ang mga myembro ng parliyamento ay magpapasadya sa mga panukalang badyet na hindi katulad ng nakaraang panrehiyong gobyerno na kailangang ipakita at ipagtanggol ang badyet nito sa harap ng mga myembro ng Senado at mga kinatawan sa kamara.

Sinabi ng Punong Ministro ng BARMM na si Al-Hajj Murad Ebrahim na ang aktibidad ay isang mahalagang kaganapan hindi lamang para sa aming mga tanggapan sa gobyerno kundi para sa mga taong pinaglingkuran namin.

Si Ebrahim ay kinakatawan ni Asnin Pendatun, kalihim ng gabinete ng BARMM, sa kaganapan.

Kinikilala ng pamahalaan ng Bangsamoro ang modernisasyon ng proseso ng pambansang badyet upang mapagbuti ang kahusayan ng mga proseso tulad ng pagpaplano, pagkuha, pamamahala ng salapi, at mga sistema ng pagbabayad.

Dadalhin din nila ang taunang sistema ng pagbabadyet na nakabatay sa cash upang matiyak ang pagpapatupad-kahandaan ng mga panukala sa pamamagitan ng mas mahusay na pagpaplano ng pagkuha, pagprograma ng mga proyekto at aktibidad, at koordinasyon sa mga ministro at tanggapan.

Ang mga konsultasyon at koordinasyon sa mga lokal na yunit ng gobyerno ay isasagawa ng iba’t ibang mga ministro at tanggapan upang masiguro na ang mga prayoridad ng Bangsamoro ay tumutugon sa mga lokal na pangangailangan.

Ang panukalang badyet ay dapat na maiangkla sa 12-point priority agenda ng BARMM.

Kasama dito ang pagsasabatas ng mga priority bill; pagsasama ng mga plano sa pag-unlad; pagtatatag ng nararapat na burukrasya; pagpapatuloy ng umiiral na mga serbisyo ng gobyerno; mga espesyal na programa para sa paglilipat ng mga mandirigma; suporta para sa patuloy na rehabilitasyon ng Marawi; pag-unlad ng pagpapagana ng kapaligiran ng patakaran; pag-activate ng mga industriya na bumubuo ng trabaho; pagpapahusay ng seguridad; pag-maximize ng mga kasosyo sa synergistic; matiyak ang pagsunod sa kapaligiran; at, paggalugad ng mga potensyal na pang-ekonomiya ng Bangsamoro.

Batay sa kalendaryo ng badyet, ang pangwakas na pagsumite ng mga panukalang badyet ay sa Agosto 30 sa taong ito.

Ang mga ministro, mga opisyal ng pagpaplano at badyet, at mga accountant ng iba’t ibang mga ministro ay dumalo sa nasabing forum