Nagpakalat ng police robot ang Tunisia para matiyak na sumusunod ang mga residente nila sa ipinapatupad na lockdown.

Nakakalat ang mga ito sa capital city ng bansa na Tunis.

Lalapitan ng nasabing robot ang sinumang indibiwal na makikitang lalabas ng kanilang mga kabahayan.

Dapat maipakita ng mga tao ang kanilang ID at ibang mga papeles.

Nasa pangalawang linggo na ang bansa ng lockdown para hindi na kumalat ang coronavirus na kumitil na ng 14 na katao.