Gumawa ang isang Italian restaurant sa Australia ng isang malaking pizza para makalikom ng pondo sa mga bumbero na lumalaban sa bushfires.

May haba ito ng 338-talampakan at ito ay ibenta sa mga residente doon.

Nilagyan ito ng mga iba’t-ibang sangkap gaya ng tomato sauce, mozzarella cheese, basil leaves, oregano at olive oil.

Umabot sa mahigit apat na oras bago ito tuluyang maluto gamit ang conveyor oven.

Hiniwa ito ng aabot 4,000 slices bago ibinenta.

-- Advertisement --