Dalai Lam

Nakarating na sa kanilang headquarters sa Dharmsala North India, ang ika labing apat na Dalai Lama na si Lhamo Thondup matapos magkaroon ng chest infection.

Daan-daang mga Tibetan ang luminya sa mga kalsada ng Dharmsala dala-dala ang kanilang mga insenso upang salubungin ang nasabing spiritual leader.

Maayos na umano ang pakiramdam ng 83 year old monk, ngunit medyo seryoso ang naging kanyang karamdaman.

Karaniwan na naglalaan ng ilang buwan ang Dalai Lama upang lumibot sa buong mundo at magturo ng budismo, ngunit kinailangan niya munang tumigil dahil sa kaniyang kalusugan.