Distance learning

Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas para mas mapalawak pa ang access ng mga Pilipino sa magandang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng transnational higher education programs na itatatag ng gobyerno.

Sa ilalim ng Republic Act No. 11448, tinukoy ito bilang mga uri ng distance education o study-abroad programs at iba pang kahalintulad na programa.

Inaatasan ng bagong batas ang Commission on Higher Education (CHED) sa pamamagitan ng transnational higher education division na bumuo ng national strategy para mahimok ang pagtatag ng mga programa gaya ng academic franchising o pagpapahintulot ng isang institusyon mula sa isang bansa na gamitin ang programa nila sa isang paaralan dito sa Pilipinas

Hinihikayat din ng batas ang pagkakaroon ng international branch campus o kaya online at distance learning program.

May mga itinakda naman ang batas na guidelines para sa partnership at collaborative agreements sa pagitan ng mga higher education institutions ng Pilipinas at ibang bansa.

Nitong Agosto 28 pinirmahan ni Pangulong Duterte ang nasabing batas at inatasan naman ang CHED na bumuo ng implementing rules and regulations (IRR) para dito.