Binalak ng Pentagon na ibalik ang nagastos ng mga Taliban na dumalo sa isinagawa nilang usapang pangkapayapaan.

Ang nasabing request ay ibinasura ng mga mambabatas dahil lumalaba na isa itong pagsuporta sa terorista at tulong sa kanila.

Nais lamang kasi ng Pentagon na ibalik ang nagastos ng mga Taliban members gaya ng pagkain at ang ginastos sa mga pansamantalang tinirahan.

Mula kasi noong Oktubre 2018 ay anim na beses nagkaroon ng pag-uusap ang US at ang Taliban group.