Hindi bababa sa 4 ang patay at 35 ang nasugatan sa mga nagpoprotesta sa Central Baghdad matapos magpaulan ng bala ang mga seguridad sa nagaganap na rally.

Nagawa raw nila ito upang itigil sila sa kanilang demonstrasyon laban sa kanilang gobyerno.

Naganap ang insidente sa isang lugar malapit sa Shuada Bridge.

Itinakbo sa pagamutan ang maraming mga nasugatang biktima.