-- Advertisements --

Vineto o pinasawalang bisa ng Russia ang resolution ng United Nation Security Council na nagkokondina sa ginawang annexation nito sa ilang rehiyon ng Ukraine.

Nakasaad sa resolution na walang halaga o hindi valid ang ginawang referendums sa Ukraine para makasama sila sa Russian Federations.

Nananawagan din sa nasabing resolution ang tuluyan ng pagtanggal ng mga sundalo ng Russia sa Ukraine.

Tanging ang Russia lamang ang komontra sa nasabing resolution.

-- Advertisement --

Habang mayroong 10 bansa ang bumoto na sumang-ayon dito at ito ay ang Albania, France, Ireland, Kenya, Mexico, Norway, United Arab Emirates, US at United Kingdom.

Habang nag-abstain naman ang mga bansang Brazil, China, Gabon at India.