Sisimulan na ng Pfizer ang kanilang clinical testng ng COVID-19 vaccine sa mas malaking grupo ng kabataan na may edad 12 pababa.

Mayroong 4,500 na bata ang kanilang napili sa 90 clinical sites sa US, Finland, Poland at Spain.

Tuturukan ng 10 micrograms sa mga batang may edad 5 hanggang 11 taon habang 3 micrograms sa mga edad 6 months hanggang limang taong gulang.

Magugunitang pinayagan ng gamitin ang Pfizers at German partner nitong BioNTech sa mga may edad 12 anyos sa Europe, US at Canada na tatanggap ng parehas na dose gaya ng mga nasa hustong edad na 30 microgram.