Nagkasundo ang mga malalaking pangalan sa fashion industries na tanging edad 18 pataas lamang ang kanilang kukuning mga modelo.

Magsisimula ang French luxury group Kering ang pagkuha ng mga 18 pataas na modelo sa taong 2020.

Nais ng grupo na maging ehemplo sa ibang mga model brand.

Binubuo ang grupo ng mga brand na Gucci, Saint Laurent at Alexander McQueen.

Nauna rito binatikos ang grupo noon dahil sa paggamit ng mga modelo na mayroong ‘size zero’ .