Walang balak na magtaas ng kontribusyon ang PAG-IBIG Fund hanggang sa katapusan ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ni PAG-IBIG Fund President and CEO Acmad Moti, na naging malaking tulong ang Modified PAG-IBIG 2 Program o MP2 dahil tumaas ang bilang ng mga miyembro ang kumuha nito.

Ang nasabing programa ay isang uri ng saving ng mga miyembro kung saan parang banko na kanilang idinideposito ang pera.

Inaasahan na ang nasabing programa ay makakalikom ng hanggang P10-billion.