May mga listahan na ang Department of Health ng mga pagamutan na magbibigay ng home care at telemedicines services para sa mga suspected, probable, mild at asymptomatic na pasyente para hindi na sila magpunta pa sa mga pagamutan.

Ang nasabing hakbang ay dahil sa kawalan na ng mga kuwarto ng mga pagamutan dahil sa dami ng mga pasyente na dinapuan ng COVID-19.

Kabilang sa mga serbisyo ng karamihang mga pagamutan ay ang home infection control, daily monitoring sa pamamagitan ng video call, virtual monitoring at health assessment ng mga doktor at nurses.

Mayroon ding mga home services ng swab test mula sa iba’t ibang packages.