Mikee Cojuangco Jaworski
MIkee Cojuangco-Jaworski/ FB post

Nahirang bilang president of Commission for Olympic Education si Mikee Cojuangco-Jaworski.

Pamumunuan nito ang opisina na nagbibigay payo sa International Olympic Committee (IOC), IOC Executive Board at IOC President sa promotion ng Olympic values-based education.

Magbibigay din ito ng strategic directions ng IOC programs at aktibidad na may kinalaman sa education sa mga kabataan sa pamamagitan ng sports.

Kabilang din si Cojuangco sa commission on the Olympic Channel.

Ang 45-anyos na si Cojuangco-Jaworski ay gold medalist sa equestrian sa 2002 Busan Asian Games.