Ipinagbabawal muna ng Food and Drug Administration (FDA) ang pagbili ng publiko sa ilang food products na ibinibenta ngayon pero hindi pala rehistrado sa ahensya.

Batay sa isang advisory, sinabi ng FDA na walang registration para maibenta sa publiko ang:

  1. SM Bonus Brown Sugar
  2. SM Bonus Refined Sugar
  3. Melvan Ginger Brew with Turmeric and Lemongrass, 250-grams
  4. Sweet Valley Freeze Dried Cranberry Coated with Milk Chocolate
  5. Lorenzo Farm Dark Chocolate, 55-grams

Ayon kay FDA director general Eric Domingo, lumabas sa post-marketing surveillance na walang Certificate of Product Registration (CPR) ang nabanggit na mga produkto.

Ibig sabihin, hindi tiyak kung may kalidad at ligtas ang naturang mga food product kapa kinonsumo ng publiko.

“Since these unregistered food products have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot assure its quality and safety.”

Sa ilalim ng FDA Act of 2009, ipinagbabawal ang pagbebenta at pamamahagi ng mga produktong hindi dumaan sa registration process ng ahensya.

“All concerned establishments are warned not to distribute, advertise, or sell the said violative food products until CPR are issued, otherwise, regulatory actions and sanctions shall be strictly pursued.”

“All Law Enforcement Agencies (LEAs) and Local Government Unit (LGUs) are requested to ensure that these products are not sold or made available in the market or areas of jurisdiction. The Bureau of Customs is urged to restrain the entry of the unregistered imported products.”