Washington map
Washington Map

Nanguna ang Washington na unang estado na nagsasa-ligal sa mga bangkay ng tao na gawing pataba sa lupa.

Ang nasabing batas ay naglalayon ng pagbabawas ng carbon emissions mula sa paglilibing at cremations.

Sa nasabing batas na epektibo sa susunod na taon, ay papipiliin ang kanilang mamamayan kung gusto nilang gawing pataba sa lupa ang kanilang bangkay o tinatawag na recomposition.

Ayon kay Katrina Spade, founder ng Recompose, na ang recomposition ay isang alternatibo sa ordinaryong pag-eembalsamo at paglilibing ganun din sa creamation.

Ito ay ligtas, natural at sustainable na makakatipid sa carbon emissions at land usage.