-- ADVERTISEMENT --

VIGAN CITY – Duagasut a ribo a pisos iti gungguna iti makaited iti impormasyon iti nagpapatay ti maysa nga inhinyero a napaltogan idiay Barangay Guimod Norte, San Juan.

Iti pannaki-uman ti Bombo Radyo Vigan ken ni PMaj. Christopher Ramat a hepe iti San Juan Municipal Police Station, agtultuloy iti imbestigasyonda inaig iti pammaltog ken n Ronald Baclig Pano, agtawen iti limapulo ket uppat, nasawaan nga agnaed idiay Brgy. Pandayan, San Juan ket kitkitaenda nu adda kainaigan iti nakitada a motorsiklo a naabandona idiay Brgy. Guimod Sur iti nasao nga ili.

Segun ken ni Ramat, naaladan ti cellphone ti biktima ken adda iti CCTV footage nga impasada para iti forensic examination.

Impasiguradona met a makitintinnulong ti kameng ti pamilia ti biktima para iti pannaksulbar iti nasao a pasamak.

VOICE OF PMAJ. CHRISTOPHER RAMAT

-- ADVERTISEMENT --