VIGAN CITY – 114 ti kaso ti Covid19 a nainayon ditoy probinsia isu nga umaboten iti 4629 ti pakabuklan a kaso.

Tallo ti nairekord idiay Sta. Maria; sangapulo idiay Cabugao; sagdudua idiay Sugpon ken Sta. Cruz; sag uppat idiay San Juan ken Tagudin.

-- Advertising --

Walo idiay Sta. Luci; sangapulo ket tallo idiay Bantay; lima idiay Caoayan; walo idiay Sta Catalina ken San Vicente.

Siam iti siudad ti Vigan ken duapulo ket pito idiay Narvacan pakairamanan ti maysa a pimmusay.

Kabayatanna, saggaysan ti nairekord idiay Candon, San Esteban, Magsingal, Sinait, Sto. Domingo ken San Ildefonso.