VIGAN CITY – Kalpasan iti agsasaruno nga aldaw nga adu iti mairerekord a covid-19 case ket pito laeng iti baro a kaso ti covid-19 iti Ilocos Sur a nangitundaan iti 2,254.

Kaaduan a nairekord ket idiay Cabugao ta tallo iti nainayon a naggapo idiay Brgy. Namruangan ken Rizal.

-- Advertising --

Sinaruno iti ili ti Sto. Domingo ta dua iti nainayon a naggapo idiay Brgy. Vacunero ken Flora.

Kabayatanna, saggaysa manipod Brgy. Capangpangan, Vigan City ken Bantaoay, San Vicente.