VIGAN CITY – Nasalamaan ti maysa a Toyota Hi-Lux Pick-up a nagkarga ti walo gasut a piyek  iti quarantine checkpoint idiay Barangay Bio, Tagudin.

Nabigbig iti nagmaneho ti nasao a lugan a ni John Paul Mangabat Acapulco nga agtawen ti dua pulo ket uppat, baro nga agnaed idiay Barangay Poblacion South, Ramos, Tarlac kaduana ni Rolly Villanueva Bumatay nga agtawen ti dua pulo ket uppat, baro nga agnaed idiay Barangay Rosario, La Union.

-- Advertising --

Nagsardeng dagiti dua iti checkpoint ngem  awan ti naan-anay a dokumento dagiti karga da a piyek a naiparang da.

Ikoten dagiti pannakabagi ti linteg ti nagmaneho ti lugan ken ti kadua na kasta pay iti lugan da ken dagiti karga da a piyek para iti proper disposition.