Inanunsiyo ng US ang panibagong restrictions nila sa mga mamamayan na bumibisita sa Cuba.

Ilan sa mga dito ang pag-organisa ng tour groups na pumapayag agad sa mga US citizens na otomatikong bumiyahe at ang pagbabawal sa mga US cruise ships na tumigil sa nabanggit na bansa.

Sinabi ni US Treasury Secretary Steven Mnuchin na ang paghihigpit ay dahil sa patuloy na pag-destabilize sa Western Hemisphere.

Sinusuportahan din aniya ng Cuba ang ilang mga komunista na nanghahasik ng kaguluhan sa Venezuela at Nicaragua.