ODD NEWS- Nakalasan an mga staff han usa nga zoo ha Vladivostok,Russia mahuman nga sangkayon han usa nga Siberian tiger an kanding nga kunta in igpapakaon ha iya.

Nadugngan pa an ira pagkabilib matungod nga pira kabulan an nakalabay in dire la gihapon ginlalapa han tigre an kanding ngan nagpapadayon la gihapon ine nga magsangkay.

Kakaiba an naging pakigsangkay han 3 katuig nga Siberian tiger nga hi Amur ha iya pagkaon matungod nga bisan sano in waray pa ine magpakita hin kalooy ha mga hayop nga igpapakaon ha iya ngan danay in madagmit pa an pagpatay hine.

-- Advertising --

Bisan paman ginpapagutman nira an tigre in dire la gihapon hine ginkakaon an kanding ha sakob han iya tangkal lugod in ginkokonsidera pa hine nga bugto matungod nga magsapit pa ine nga nakaturog.

An kombinasyon daw han respeto ha tigre kadungan han dire pagpapakita hin kahadlok han  kanding an pwedi nga nagduso kan Amur nga dire ine kaunon, sumala naman ha pagstudyo han nagaatiman han tigre.

Hapagkayana in nagpapadayon la gihapon nga magsangkay hi Amur ngan han kanding nga ginngaranan naman nga Timur.

Kaurugan in nagmumulay an duha hin tagu taguan ngan danay in nagsasaro pa ine hin inumon ngan pagkaon.

Natukdaw gihapon nga tagapagtalwas han kanding hi Amur matungod nga danay pa hine nga gintatabog an mga staff han zoo nga nagpapakaon ha kanding.