HEALTH NEWS – Tungod an pagkakamay-ada hin low blood pressure in nagdudurot la hin mga simple ngan temporaryo nga pagkalinop ngan iba pa nga sintomas, kaurog in ginbabaliwaray la an tambal dinhi.

Tungod an pagkakamay-ada hin low blood pressure in nagdudurot la hin mga simple ngan temporaryo nga pagkalinop ngan iba pa nga sintomas, kaurog in ginbabaliwaray la an tambal dinhi.

Pero kun an mga sintomas nga gin aabat in nagigin balaung na ha kada adlaw nga himuon, makakaupay nga tagan ini hin pagtagad.

An pagpapatambal ha hamubo nga presyon han dugo in nakadepender ha rasun hini.

-- Advertising --

Kun an low blood pressure in tungod ha iba pa nga sakit sugad han sakit ha kasing2, diabetes ngan hyperthyroidism,

Makakabulig nga tambalun mismo am mga sakit. Kun mahitungod naman ha gin iinom nga tambal, dapat in balyuan o bag-uhon an dosage hini.

An iba pa nga tambal ha low blood pressure in an masunod:

Kadugangan ngan asin ha pagkaon

 – An asin in nakapapagpahitaas han presyon han dugo asya makakabulig nga dugnan an kaparat han nga pagkaon.

Pag-inom hin tubig. An pagdugang hin tubig ha lawas in nagpapadano liwat han kadamo han dugo asya malilikayan liwat an low

blood pressure.

Pag-inom hin tambal. An mga tambal nga fludrocortisone ngan midodrine in makakabulig ha pagphitaas han presyon han dugo.