Myanmar map
Myanmar

Sinira ang buong Muslim Rohingya villages sa Myanmar para gawing police barracks, government buildings at refugee relocation camps.

Pinabulaanan naman ng gobyerno na sila ang sumira at gumiba ng nasabing mga Rohingya villages.

Magugunitang noong 2017 ay mahigit 700,000 Rohingya ang umalis palayo sa Myanmar sa isinagawa nilang military operation.

Itiuturing naman ng United Nations na ang operation na ito ng Myanmar ay isang uri ethnic cleansing.