Reading Time: 1 minute

BAGUIO CITY– Emosyonal na ibinahagi ng isang single mother ang kanyang sakripisyo para mapag-aral ang apat niyang anak sa kabila ng pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa, 13 taon na ang nakaraan.

Ayon kay Hilda Delizo, sobrang hirap ang kanyang naranasan dahil hindi niya inasahan na iiwan siya ng kanyang asawa.

Sinabi niya na pinasok niya ang kahat ng klase ng trabaho, mabuhay lamang ang kanyang maliliit na anak.

Nagbenta siya ng iba’t ibang uri ng produkto para masuportahan ang pag-aaral at iba pang pangngailangan ng kanyang mga anak tulad nga gastusin sa ospital at iba pa.

Inihayag niya nga malalaki na ang kanyang mga anak at nakapagtapos na rin ang kanyang panganay sa kolehiyo at nagtatrabano sa isang TV station habang ang ikalawa ay nasa Grade 12 at ang mga kambal na anak niya ay nasa Grade 10.