Nigerian President Muhammadu Buhari
Nigerian President Muhammadu Buhari

Itiitgil na ng Nigeria ang pagtanggap ng mga produkto mula sa ibang bansa.

Ito ang naging kautusan ni Nigerian President Muhammadu Buhari sa central bank ng kanilang bansa na hindi na sila bibili ng anumang produkto sa ibang bansa.

Nais kasi nito na ang foreign reserve ay mapahalagahan at magamit para sa kanilang ekonomiya.

Ipaprioridad nila ang agrikultura kung saan pauutangin nila ang mga magsasaka ng mababang interest.

Isa kasi sa pinakamalaking oil producers ang Nigeria sa Africa.