MRT 2 Train Santolan 1

Inanunsiyo na ng Metro Rail Transit (MRT)-3 at Light Rail Transit (LRT)-1 ang kanilang operating schedules para sa kanilang holiday operation.

Sa inilabas na announcement ng MRT, ang kanilang schedule mula December 16 hanggang January 3 ay:

North Avenue Station

Dec. 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27

Ang unang train ay aalis sa istasyon ng alas-4:40 ng madaling araw, habang ang huling train ay aalis ng alas-9:10 ng gabi.

Dec. 21, 22, 28, 29, 30

Ang unang train ay aalis ng istasyon ng alas-4:40 ng madaling araw, habang ang huling train ay aalis ng 9:10 p.m.

Dec. 24 at 31

Ang unang train aalis ng alas-4:40 ng madaling araw, habang ang huling train aalis ng alas-7:45 ng gabi.

Dec. 25 at Jan. 1

Ang unang train aalis ng istasyon ng alas-6:30 ng umaga, habang ang huling train ay aalis ng alas-9:10 ng gabi.

Jan. 2 at 3

Ang unang train aalis ng alas-4:40 ng madaling araw, habang ang huling train ay aalis ng alas-9:10 ng gabi.

Taft Avenue Station

Dec. 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27

Ang unang train aalis ng alas-5:41 ng madaling araw, habang ang huling train ay aalis ng alas-10:11 ng gabi.

Dec. 21, 22, 28, 29, 30

Ang unang train aalis ng istasyon ng alas-5:37 ng madaling araw, habang ang huling train ay aalis ng alas-10:11 ng gabi.

Dec. 24 at 31

Ang unang train aalis ng alas-5:37 ng madaling araw, habang ang huling train aalis ng alas-8:42 ng gabi.

Dec. 25 at Jan. 1

Ang unang train aalis ng alas-6:30 ng umaga, habang ang huling train ay aalis ng aalis 10:11 ng gabi.

Jan. 2 at 3

Ang unang train ay aalis ng alas-5:41 madaling araw, habang ang huling train aalis ng alas-10:11 ng gabi.

Samantala, ang LRT-1 naman ay mayroon ding operating schedule mula December 11 hanggang December 31.

Ang unang train mula Roosevelt at Baclaran station ay aalis ng alas-4:30 ng madaling araw mula Lunes hanggang Linggo.

Ang huling train mula Baclaran ay aalis ng alas-11:00 ng gabi tuwing Sabado at alas-9:30 ng gab tuwing Linggo.

Ang huling train naman mula Roosevelt ay aalis ng alas-11:15 ng gabi tuwing Sabado at alas-9:45 ng gabi tuwing Linggo.