Nakakuha ng maraming boto sa Switzerland ang paghihigpit sa pagmamay-ari ng baril.

Sa ginawang botohan mayroong 64% ang sumang-ayon na dapat maghigpit ang kanilang gobyerno sa pagkakaroon ng baril ng mamamayan.

Bagamat hindi sila miyembro ng European Union ay sumasang-ayon sila sa regulation ng pagkakaroon ng baril.

Mayroong 48% sa Switzerland ang nagmamay-ari ng baril na isa sa may pinakamataas sa Europa.