Nagpose ng hubad at tanging face mask lamang ang suot ng 220 na mga volunteers para sa ngalan ng art sa north London park.

Isinagawa ang Everyone Together art installation sa Alexandra Palace na ito ay inorganisa ni Spencer Tunick.

Kilala kasi si Tunick na nagtitipon ng maraming tao para magpose ng nakahubad para sa kaniyang nude photographes.

Bawat volunteers ay may layong 1 metro bawat isa bilang bahagi ng social distancing guidelines.

Mahigpit ng dumaan sa health checks ang mga volunteers kung saan sinuri ang kanilang temperatura bago magsimula ang pagpose.

Ang Installation ay siyang unang participatory work of art ng United Kingdom mula ng ipinatupad ang lockdown noong Marso.

Sinabi ni Tunick na ang pagkakadikit na ng mga tao ay isang bagay na sa nakaraan dahil ang bago na ngayon ay ang pagkakaroon ng distansya ng bawat isa.