LA UNION – Maysa a motorista iti natay kalpasan a naaksidente iti man-manehuen na a motorsiklo iti kawatiwatan ti Pennsylvania Avenue, Madayegdeg, San Fernando City, La Union, wenno asideg iti broadcast center ti Bombo Radyo La Union, agarop alas 4:45 idi malem kalman.

Base iti TIN ID a naala manipud iti ikot ti biktima, nabigbig daytoy iti nagan a Jomel Lusena PeƱavel, adda iti umno nga edad, residente #406, Purok 6, Barangay Santiago, San Fernando City, La Union.

-- Advertising --

Base iti inisyal a report a nakalap ti Bombo Radyo La Union, agtur-turong iti daya a direksiyon ti nasao a motorsiklo idi kellaat a dimmungpar iti maysa a kotse.

Napigsa iti impact ti aksidente ket naipullasit manipud iti man-manehuen na a motorsiklo ken naipakpak ti ulo na iti kalsada.

Maysa nga ambulansiya ti Ilocos Training and Regional Medical (ITRMC) iti nagresponde ken nangala ti biktima tapno iturong iti nasao nga ospital.

Nupay kasta, naideklara daytoy a dead-on-arrival.