PAGASA, mas “specific itan iti panangibinsa-binsa iti warning signal – NFNL

LA UNION - Mas "specific" itan ti PAGASA iti panangibinsa-binsa dagiti lugar a nakapasidong iti warning signals nu adda iti bagyo.

LDRRMCs iti ILocos Region, binilin ti OCD nga agalerto re:bagyo Ramon

LA UNION - Inalerto ti Office of Civil Defense (OCD) Region 1 iti amin a Local Disaster Risk Reduction and Management Councils...

Naval Forces N. Luzon, nakatutok iti coastal towns re: storm surge warning gaputi bagyo...

LA UNION - Naka-red alert status ita ti Naval Forces Northern Luzon (NFNL) ken nakasagana metten iti binukel da a dua a...

Blue alert status, nakataas na sa Ilocos Region dahil sa bagyong Rolly; LU, Pangasinan...

LA UNION - Abala ngayon sa pagbibigay ng paalala at paghahanda ang Office of Civil Defense (OCD) Regional Center-1 habang papalapit na...

Latest News