Nasalaw a mangngalap, naulaw, nabisinan ken mawaw kabayatan ti kaaddan na ti uppat nga...

Saanen nga baro para kenni Ferdinand Sibayan Tadije a tumulong iti padana a tao nangruna iti baybay. Daytoy ket...

15 nga ili ditoy La Union adda ti high risk area iti Covid-19

Dumanon ita ti 15 nga ili ditoy La Union nga adda ti high risk area iti Covid-19 karaman dagiti dadduma pay nga...

PGLU, nangibunong ti relief packs iti innem a barangay ditoy syudad a naipasidong iti...

LA UNION - Nangibunong iti Provincial Government of La Union (PGLU), iti panangidaulo ni Governor Francisco Emmanuel "Pacoy" R. Ortega III, iti...

Office of the Legislative Department, gudua ti opinyon iti pannakaikkat ti bar ken licensure...

Gudua ti opinyon ti Office of the Legislative Department ti ili a Luna, La Union mainaeg iti pannakaikkat ti Bar ken Licensure...

Agkasinsin, natay kalpasan a magaburan iti kalkalyen da a bubon idiay San Juan, La...

LA UNION - Natay iti agkasinsin kalpasan a nagaburan dagitoy ti daga idi narsuod ti kalkalyen da a bubon, nga aguneg ti...

13 nga turista naarestar kalpasan a naglabsing iti border entry control; 2 kadagitoy ti...

Nahaharap sa patong-patong na kaso ang 13 turista matapos na mahuli sa isinagawang entrapment operation dahil sa paglabag ng mga ito sa...

Australia, addaan laengen iti 200,091 Covid 19 cases; vaccination rollout kulelat

Dumanonen iti 200,091 iti kabuklan nga nailista a kaso ti Covid 19 idiay pagilian ti Australia. Iti pannakiuman ti...

2 magkapatid patay, na suffocate sa 65 feet na lalim na balon

Kapwa patay ang magkapatid matapos na masuffocate sa loob ng balon sa Barangay Lisqueb, Bacnotan, La Union. Nakilala ang...

2 mangingisda nailigtas mula sa laot sa kasagsagan ng bagyo Dante

Nasagip ng Coast Guard La Union ang dalawang mangingisda matapos bumaliktad ang kanilang bangka sa laot. Sa panayam ng...

(Update)Dagiti debris ti bimtak a trainer aircraft, naiyaunen – PCG La Union Commander

LA UNION - Nagpaut iti aganay dua nga oras iti inaramid a refloat wenno panangiya-un dagiti expert divers ken floating assets ti...

Latest News