(UPDATE) 3 natay, 5 nadun-dunor kalpasan a kalpasan nga indungpar ti driver iti man-manehuen...

LA UNION - Tallo iti natay ken 5 pay nga indibiduwal iti maag-agasan iti ospital idiay Agoo, La Union kalpasan a naaksidente...

3 nga indibidual pimmusay kalpasan a nalmes iti kabaybayan ditoy La Union

Pimmusay ti tallo nga indibidual kalpasan a nagdigosda iti kabaybayan a sakop ti Barangay Dalumpinas, San Fernando City, La Union idi malem...

Marijuana Plantation nadiskubre idiay nagbiddengan ti La Union ken Benguet

Nadiskubre dagiti kameng ti Santol Police Station ti lima a kadisso ti marijuana plantation idiay Sitio Binukel, Brgy Badeo, Kibungan Benguet.

P27-K a balor ti bisekleta, naiturn-over iti Bombo Radyo La Union, kalpasan a natakaw

Naiturn over idi rabii ditoy broadcast center ti Bombo Radyo La Union ti biseklata nga immuna a natakaw idiay Barangay Biday ,...

Live-in partner, arestado gaputi sex exploitation; 9 a GRO, na-rescue dagiti otoridad idiay Agoo,...

LA UNION - Arestado iti aglive-in partner iti insayangkat nga entrapment operation dagiti otoridad gaputi sex exploitation wenno maipagarop a panangi-bugaw iti...

76-anyos a lolo, nasarakan a natay asideg iti arubayanna idiay Bacnotan, La Union

LA UNION - Nasarakan a natay iti maysa a 76-anyos a lakay manipud iti arubayan ti pagtaengan na idiay Barangay Baroro, Bacnotan,...

Government employee natiliwan ti droga idiay San Gabriel, La Union

Natiliw ti maysa a government employee a maibilang kas High Value Individual idiay San Gabriel, La Union. Nabigbig daytoy...

Grade 11 student a nagtalaw iti balayda, nasarakan idiay Gerona, Tarlac

Kalpasan iti tallo nga aldaw a panagpukaw ket nasarakan met laeng ti maysa nga Grade 11 student idiay Tarlac, City idi kalman...

2 a wanted person gaputi kaso nga illegal gambling, arestado idiay Tubao, La Union

LA UNION - Arestado iti dua a lallaki a sumangsango iti kaso a panaglabsing ti illegal gambling idiay Tubao, La Union.

Mister tiniliw dagiti otoridad; maipagarop a nangpatay ti asawa na idiay Aringay La Union

Tiniliw dagiti kameng ti Aringay Police Station ti maysa a mister gapu ti maipagarop a panangpatay na ti asawa na idiay Barangay...

Latest News