ADVERTISEMENT

LAOAG CITY – Natay ti maysa a lalaki kalpasan a nagbekkel iti ili ti Bacarra.

Daytoy ti kinumpirmaran ni Police Major Dionisio Baldillo, hepe ti PNP Bacarra.

Kuna ti hepe a nagbekkel usar iti tali iti uneg ti barracks ti biktima.

Dagus met a naitaray iti ospital ti biktima ngem naideklara a dead on arrival.

Inbatad ni Badillo nga awan ti foul play ti pannakatay ti biktima.

-- ADVERTISEMENT --

Naamuan pay ti PNP babaen ti imbestigasyon a nagapa ti biktima ken ti asawa na nga adda iti ballasiw taaw.