LAOAG CITY – Kinumpirmaran ni Mayor Albert Chua iti siudad ti Batac nga addan ti nagpositibo ti African Swine Fever (ASF) iti nasao a siudad.

Daytoy ket partikular iti Sitio Surgui ken Nagbaksan iti Brgy. Tabug.

Kuna ni Chua nga iti inisyal nga impormasyon a dimmanon kenkuana, adda ti 15 a baboy ti naalaan ti blood sample itay kallabes.

Inbatad na a manipod iti nasao a bilang ket 12 ti nagpositibo iti ASF.

Segun ti mayor, manarimaanen ti panagsagana ti siudad para iti culling pakairamanan ti pannakadeterminar ti pakaikalyan dagiti baboy.

-- Advertisement --

Karaman pay ditoy ti pannakaisagana ti PPEs ken dadduma pay a ramit a mausar iti culling.

Mainaig iti daytoy, manarimaan ti panagimbestigar ti city veterinarian seknan ti naggapuan ti nasao a virus.

Kabayatanna, gapu iti kaso ti ASF iti siudad ti Batac ket maibilangen daytoy a red zone.