LAOAG CITY – Nagballigi ti nagtitipon a pwersa ti PNP-Laoag, PDEU INPPO, PIU INPPO, PDEA Ilocos Norte, RDEU ken RID PRO1, 1st PMFC Ilocos Norte ken  101st RFMB 1 iti insayangkat da a drug buy-bust operation iti Barangay 13 ditoy ciudad ti Laoag.

Nabigbig ti subject ti operasyon a ni Amil Valencia Cee alyas Cee Lim, agtawen ti 25, baro, houseboy, taga Barangay Comembo, Makati City ngem agdama nga agnanaed iti Brgy 13 ditoy ciudad ti Laoag.

Iti pannakatiliw ti suspek ket nakumpiskar iti ikot na ti dua a transparent ice candy plastic bag a naglaon ti napagango a bulong ti marijuana, bukel ken tangkay na, maysa nga unit ti Vivo cellphone ken maysa a disposable lighter.

Mapatta-patta nga agdagsen ti nakumpiskar a marijuana iti 8.2 grams a pakairamanan ti plastic materials ken agbalor daytoy ti agarop 984 a pisos.

Kabayatanna, inadmitir ti suspek a dati nga adda ti kaso na nga Illegal gambling idiay Makati ken nagus-usar idi iti illegal a droga ngem nabayagen nga insardeng na.

Inpetteng na pay a saanna a bagi dagiti marijuana a naala dagiti otoridad iti ikot na.