Sin-o lang bala ang indi pamilyar sa istorya sang kamatayon ni Hesukristo kag ang adlaw sang iya pagkabanhaw?

Espesyal ini nga istorya sa Bibliya kag ginasundan gid ini sang mga Kristyano.

Didto sa Zambia, extra effort pa gid ang ginhimo sang isa ka 22 anyos nga pastor nga si James Sakara.

Tuman ang pagpati ni Sakara sa iya abilidad nga mailog niya ang natabo sang pagbanhaw kay Hesukristo.

THIS IS NOT THE ACTUAL PHOTO.

Nakahibalo ka kun ano ang iya ginhimo? Ginkumbinse niya ang bilog nga kongregasyon nga kun ilugon niya si Hesus, mabuhi man siya pagkaligad sang tatlo ka adlaw.

Ginbuligan siya sang tatlo ka miyembro sang ila simbahan agud magkutkot sang buho, ginhigot ang iya nga kamot, kag ginlubong siya nga buhi.

Pagkaligad sang tatlo ka adlaw, ginkutkot ang lulubngan, kag syempre ano pa abi ang paabuton mo?

Nadalayunan gid nga napatay si Sakara kag wala natuman ang iya promisa nga may mabanhaw sa iya.

Nagtinguha pa ang katapo sang simbahan nga maghimo sang ‘spiritual exercises’ agud nga mabuhi liwat ang bataon pa nga pastor, apang, wala na sang natabo — ginbawian gid sang kabuhi si Sakara.

Bangud sang natabo, nawad-an sang bana ang nagabusong nga asawa ni Sakara. #

Facebook Comments

bomboradyo