Pa-raffle sang buhi nga baka para sa mga magapabakuna batok sa COVID-19, pakulo sa...

Agud maengganyo ang mga tawo nga magpatublok sang COVID-19 vaccine, magapa-raffle sang buhi nga baka ang isa ka banwa sa Thailand.

Ospital sa Austria, todo-pangayo sang pasaylo matapos sala nga tiil ang gin-utod sa 82...

Nagalalain kag halos indi gihapon makapati ang isa ka pamilya sa Austria bangud sa baylo nga isa, duha gid ka tiil ang...

British beverage company, nagapangita sang “official tester” sang ila nga ilimnon

Atensyon sa mga mahilig mag-inom sang mga alcoholic drinks. Hilig ka bala sa hard...

Estudyante, nakahimo sang high-tech third eye nga mapahilayo ikaw sa aksidente kun nagagamit sang...

Luyag mo bala nga magka-third eye? Ang third eye nga makabulig sa imo nga...

Senior citizen, nagdonar sang iya savings nga kapin P26.4M sa syudad sa Japan

Sin-o bala ang indi makibot kun i-donar lang sang isa ka tawo ang kwarta nga ginsupot niya sa iya halos bug-os nga...

Russian couple, nag-angkon sang hinuptanan nga predator

Bangud sa paghigugma apisar daw leon pa kun kaisa ang batasan sang imo partner, masarangan mo sa gihapon nga updon ini sa...

Mag-asawa, 18 ka beses naghalin sang balay sa sulod sang tatlo ka-tuig bangud lamang...

Ano bala ka laba ang imo pasensya kun ikaw ang nagahigugma? Sa Bhopal, India, may isa ka bana nga...

Hairdresser sa Barcelona, Spain, nagbida sa hair printing

Nakahiligan mo man bala nga islan ang duag sang imo nga buhok sa tunga sang wala untat nga quarantine subong nga COVID-19...

Kompaniya, nagatanyag sang $2,400 kabaylo sang paglantaw sang true crime documentaries sa sulod sang...

Mahilig ka bala maglantaw sang mga documentaries? Nangin pastime na sa pila ka mga...

23 anyos nga lalaki, ginbisekleta ang ‘top to bottom’ sang India sa sulod lang...

Daw ano kalawig ang imo masikad-sikad antes mangampo ang imo nga mga tiil? Kilalahon ta ang isa ka cyclist...