Kun magpaminsar ka sang pinakatahum kag pinakatumalagsahon nga bagay sa kalibutan pat-od nga kadam-an sa aton ang makadumdom sang diamonds, bulawan ukon platinum.

Apang nakahibalo ka bala nga sa Japan mas mahal pa sa bulawan ang isa ka espesyal nga sahi sang kahoy?

Ang kahoy nga ”kynam ukon kyara” ang ginakabig pinakatumalagsahon nga sahi sang agarwood nga ginagamit sa perfume kag incense industries bangud sa iya maisog kag mahamot nga baho.

Ang kahoy sang kynam ang pinakamalahalon nga natural material sa bilog nga kalibutan sa diin ang isa ka kilo ang mabakal sa balor nga kapin $100,000 ukon masobra P5 Million.

Ini man nga sahi sang kahoy ang nangin pinaka-importante nga bahin sang Chinese, Japanese, Indian, Arab kag Southeast-Asian cultures sa sulod na sang linibo ka tuig.

-- Web Ads --

Nahibaluan nga samtang nagalakat ang panahon, nagasaka man ang balor sang kahoy nga Kynam.

Facebook Comments

bomboradyo