-- Advertisements --

Makikibahagi si US President Joe Biden sa virtual summit ng Association of Southeast Naitons (ASEAN) ngayong Oktubre 26.

Ito ang unang pagkakataon sa loob ng apat na taon na makilahok ang US sa ASEAN.

Huling lumahok ang US ay noong panahon ni President Donald Trump sa ASEAN-US meeting na ginanap sa Pilipinas noong 2017.

Inaasahan na pagtitibayan ni Biden ang relasyon ng US sa iba’t-ibang bansa.