BAGUIO CITY – Pimmusayen ti driver ti parapasahero a van a naidungpar iti poste ti kuryente iti sangwanan ti gate ti Provincial Capitol sadiay Tabuk City, Kalinga idi kalman.

Immunan a nabigbig daytoy a ni Rogelio Daguio, tubo ti Tanudan, Kalinga ken residente ti Tabuk City.

-- Advertisement --

Naamuan iti imbestigasyon ti pulisya nga agturong kuma ti biktima iti balay ti kabsatna ken kabayatan ti panangimanehona iti lugan ket killaat a pimtok ti kanigid a pilid iti sangwanan ti van.

Gapu iti daytoy, napukaw ni Daguio ti kontrol iti van agingga a naidungpar iti poste ti kuryente.

Kinuna ti pulisya a gapu iti kapigsa ti panakaidungpar ti van iti poste ket nagsagrap ni Daguio ti sumagmamano a dunor.

Dagus a naitaray daytoy iti ospital ngem pimmusay kalpasan ti nasurok pito nga oras.