BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa a lalaki idi naaksidente bayat ti panaglibasna kalpasan ti panangpalpaltogna iti tallo a biktimana iti deppaar ti Naguilian Road, MRR Queen of Peace Barangay, Baguio City idi rabii.

Nabigbig ti pimmusay a suspek a ni Rubillo Balmonte Distor, 43-anyos, driver, tubo ti Pozorrubio, Pangasinan.

Nabigbig met dagiti biktima a da Bernard Aglaba Carbonell, 45-anyos, driver; Peter Carbonell Salvador, 47-anyos, construction worker ken ni Niño Boy Arellano Carbonell, 35-anyos.

Bin-ig a residente dagitoy ti MRR Queen of Peace Barangay, Baguio City.

Maibasar iti report, simmangpet dagiti biktima ken ti suspek iti nakapasamakan ti pammaltog ken sadiay a naaddaan ti biktima a ni Bernard Carbonell ken ti suspek iti nabara nga argumento.

-- Advertisement --

Bayat ti panagsinnungbatda ket killaat nga inasut ti suspek ti paltogna ken sadiay a pinalpaltoganna dagiti biktima.

Dagus a naglibas ti suspek babaen iti luganna a closed van ken naturong iti direksion ti 2nd Road, Quezon Hill Proper Barangay ngem bayat ti panagdalyasat ti lugan ti suspek iti nasao a kalsada ket nasabatna ti patrol car ti BCPO-Station 9 a nagresulta iti hot pursuit operation.

Nupay kasta, naaksidente ti lugan ti suspek a nagresulta iti panakatumba ti lugan ken iti dagus nga ipupusay ti suspek.

Naiturong met dagiti biktima iti pagagasan para iti panakataming dagitoy.

Naamuan a nakapasar ni Bernard Carbonell ti tama ti bala ti paltog iti barukong bayat a nakapasar ni Peter Salvador ti tama ti bala ti paltog iti kanawan a luppo ken nakapasar met ni Niño Boy Carbonell kadagiti tama ti bala ti paltog iti dua a luppo daytoy.