-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Natiliw ti maysa a sigud a pulis ken ti kadwana iti joint anti-colorum operation nga insayangkat dagiti operatiba ti Baguio City Police Office ken ti Land Transportation Office (LTO) iti deppaar ti Ben Palispis Highway wenno Marcos Highway, Baguio City idi rabii ti Biyernes, April 16, 2021.


Nabigbig dagitoy a da Edmar Caluag Decena, 28-anyos, driver, residente ti Caloocan City ken Jose Francisco Jurado alyas Jury Jurado.
Naamuan a ni Jurado ket pulis a naikkat iti serbisyo ken siguden a naipablaak iti social media a mangididiaya ti transportasyon kasukat ti plete nga uray awan ti umno a travel documents paruar ken pauneg ditoy siudad ti Baguio.


Kabayatan ti anti-colorum operation ket pinara dagiti operatiba ti nangisit a Mitsubishi Adventure Wagon a paturong sadiay Manila nga addaan tallo a pasahero ken imanmaneho ni Decena.


Iti panagsukimat dagiti operatiba, napaay ni Decena a mangipakita iti umno a travel documents kas iti certificate to operate ken awan ti naiparang a pammaneknek a nagbayad dagiti pasahero iti plete dagitoy.

-- ADVERTISEMENT --

Naipaayan ni Decena iti Temporary Operator’s Permit gapu iti colorum operation.


Naduktalan pay ti carpooling car rental operation dagiti suspek babaen iti social media ken naberipikar a mangibibiyahe kadagiti pasahero nga awanan ti premit ken mangal-allilaw kadagiti pasahero babaen iti panagaramatda iti nagan ti PNP iti panakaiproseso dagiti dokumento dagitoy.

Iti agdama, na-impound ti lugan iti LTO District Office sadiay Pacdal, Baguio City.