-- ADVERTISEMENT --
photo | PDEA-Cordillera

BAGUIO CITY – Dinadael dagiti otoridad ti rinibribo a puon ti marijuana nga aggatad ti P23.4-M sadiay Loccong, Tinglayan, Kalinga iti lima nga aldaw nga operasyon dagitoy a nangrugi idi October 16 ken nagleppas idi kalman, October 20, 2021.

Nadiskobre dagiti operatiba ti PNP ken PDEA ti tallo a pagmulaan ti marijuana ken dua a disso a nakaipempenan dagiti napagango a puon ti marijuana.

Pinarut dagiti otoridad iti tallo a pagmulaan ti dumanon 90,000 a dadakkel a puon ti marijuana nga aggatad ti P19-M.

Kabayatan ti panagsawar dagiti otoridad iti nasao a lugar ket nasarakanda ti dua a disso a nakadiskobrean ti 45,000 a kilo dagiti napagango a puon ti marijuana nga aggatad ti P5.4-M.

Nauram metlaeng dagiti naparut a pinuon ti marijuana bayat a maim-imbestigaran ti pakabigbigan dagiti posible a nangimula kadagiti nasao nga iligal a mula.

-- ADVERTISEMENT --