BAGUIO CITY – Nagbakwit ti pito a pamilya sadiay Barangay Maling, Balbalan, Kalinga kalpasan a naan-anay a nagaburan ti maysa a pagtaengan sadiay iti agarup 6.30 iti rabii idi kalman, July 19.

Sigun met kenni Balbalan Municipal DRRMC Officer Pearl Tumbali, ti panagreggaay ket intunda ti napigsa a panagtudo a mapaspasaran sadiay kadagiti napalpalabas nga aldaw.

-- Advertisement --

Dinakamatna nga agturongda paylaeng iti nasao a disso gaputa adayo ti lokasyon dagiti apektado a balay ken narigat ti pagnaan nga agturong sadiay.