BAGUIO CITY – Karit kadagiti imbestigador ti panakabigbig dagiti suspek iti napasamak a pammaltog sadiay Nalbengan, Cuba, Kapangan, Benguet idi kalman a nakapapatayan ti dua a mannalon manipud Kibungan, Benguet.

Sigun kenni PLt.Col. Dominador De Guzman Jr., dadaulo ti Provincial Investigation and Detective Management Unit (PIDMU) ti Benguet Police Provincial Office, agtultuloy paylaeng ti imbestigasyonda iti kaso nangruna ta ti lugar a nakapasamakan ti pammaltog ket adayo iti kabalbalayan ken awan pay ti nagparang a testigo.

-- Advertisement --

Innayonna a posible a saan a panagtakaw ti motibo dagiti suspek gaputa awan ti napukaw kadagiti kagawaan dagiti biktima ken awan ti pakakitaan a panag-hijack ti insidente.

Nupay kasta, dinakamatna a maysa ita nga im-imbestigaranda ket ti rekord dagiti dua a biktima.

Gapu iti daytoy, kidkiddawen ni PLt.Col. De Guzman Jr. ti dagus a panakiuman dagiti umili kadakuada no adda ti impormasyon dagitoy mainaig iti pakabigbigan dagiti suspek iti nasao a krimen.

– ni PLt.Col. Dominador De Guzman Jr., dadaulo ti PIDMU ti Benguet Police Provincial Office

Immunan a nabigbig dagiti biktima a da Eliterio Sacla Licudan, 47-anyos ken Jerick Lidama, 25-anyos, agpada a residente ti Sagpat, Kibungan, Benguet, no sadino, manarimaan ti panangibiaheda iti maysa nga elf truck a naglaon ti sinaksako a sayote paturong sadiay La Trinidad, Benguet idi pinalpaltogan dagitoy dagiti suspek ken nakita iti nakapasamakan ti krimen ti innem a basyo ti bala ti caliber 45 ken maysa a basyo ti bala ti M16 rifle.