BAGUIO CITY – Puntirya ti Local Disaster Risk Reduction and Management Office (LDRRMO) ti Baguio City a mapagbalin kas Temporary Evacuation Centers dagiti basketball courts kadagiti babbarangay iti siudad.

Sigun kenni LDRRMO Officer II Louie Glen Lardizabal, mabalin a maaramat dagiti basketball courts nangruna dagiti enclosed a courts kas temporaryo nga evacuation centers iti kanito nga agkurang ti evacuation center ti siudad.

-- Advertisement --

Nupay kasta, inaklonna a kurang ti pasilidad kadagiti nasao a basketball courts kas iti comfort rooms ken kusina.

Immuna iti daytoy, kinunana ti opisyal nga ado pay ti nasken nga ikonsidera dagitoy iti nasao a panggep.

Iti baet ti daytoy, naipanamnama metten a naisagana ti Evacuation Center ti siudad a mang akomodar kadagiti evacuees ita nga panawen ti panagtutudo. (report ni Bombo Brigit Marcasi)

NI LDRRMO Officer II Louie Glen Lardizabal